Alle soorten branddetectie

Branddetectie systemen zijn ontworpen om je te waarschuwen in geval van brand, zowel in huis, in het bedrijf als in openbare gebouwen. Elk type brandalarm kan ons leven redden bij een noodgeval, doordat de sirene afgaat en ons hiermee waarschuwt om te evacueren. Er bestaan brandalarmen die lange afstand signalen sturen om de brandweer te waarschuwen via een centrale post. In dit artikel gaan we in op de verschillende soorten branddetectie en welke beveiligingstechniek deze hebben.

Hittemelders

Hittemelders bezitten een beveiligingstechniek die is geprogrammeerd met een vaste temperatuur. Als de omgevingstemperatuur de geprogrammeerde temperatuur overschrijdt, gaat het alarm af. Het alarm gaat ook af wanneer de omgevingstemperatuur snel verandert. Hittemelders bevatten een eutectische legering die verandert van vaste stof naar vloeistof en het alarm activeert bij een bepaalde temperatuur.

Rookmelders

Er zijn ionisatie rookmelders, lichtverstrooiende rookmelders en licht verduisterende rookmelders. De ionisatie rookmelder bestaat uit twee aparte kamers. De eerste kamer controleert de omgevingstemperatuur, de vochtigheid en de luchtdruk. In de tweede kamer zit een radioactief alfadeeltje dat de omgevingslucht ioniseert tussen twee elektrode stroomt. Als er rook in de kamer is neemt de luchtstroom af en daarmee gaat het alarm af.

In de lichtverstrooiende rookmelder zit een fotocel en een lichtbron die van elkaar gescheiden worden door een verduisterende kamer, zodat de lichtbron niet op de fotocel valt. Als er rook in de kamer in de melder komt, wordt de lichtbron verstoord en valt op de fotocel waarmee het alarm wordt geactiveerd.

In de lichtverduisterende rookmelder meet de fotocel de hoeveelheid licht die er binnenkomt. Rook verstoort de ruimte tussen de lichtbron en de fotocel met een lichtstraal.

Koolmonoxide-brandmelders

Koolmonoxide-brandmelders meten het niveau van koolmonoxide in de lucht. Koolmonoxide is een giftig gas dat in de lucht komt bij brand. Koolmonoxide-brandmelders zijn echter niet hetzelfde als de melders die worden geplaatsts voor het detecteren van koolmonoxide door onvolledige verbranding bij bijvoorbeeld boilers. Koolmonoxide-brandmelders en koolmonoxidedetectoren lijken erg op elkaar, maar koolmonoxide-brandmelders zijn gevoeliger waardoor ze sneller reageren.

Multisensor-detectoren

Multisensor-detectoren bevatten een intelligent algoritme-systeem met optische en hittesensoren. Gecombineerde gegevens van zowel de optische als de hittesensoren komen binnen en geven bij de detector een bepaalde waarde aan. Deze detectoren worden gebruikt voor verschillende typen branden.

Handbrandmelders

Bij een handbrandmelder slaat men het breekbare glas door om hiermee het brandalarm te activeren.