Tien tips voor brandveiligheid

Installeer brandbeveiliging

Rookmelders zijn uw beste waarschuwingssysteem in geval van brand. Installeer rookmelders op elke verdieping van uw huis, ook in de kelder, en buiten elke slaapruimte. Als u met de deur dicht slaapt, installeer er dan ook een in uw slaapgedeelte.

Test de melders elke maand en vervang de batterijen een keer per jaar, of wanneer een melder “piept” om aan te geven dat de batterij bijna leeg is. Leen de batterij van een rookmelder nooit voor een ander gebruik – een onklaar alarm kan uw leven niet redden. Vervang alle rookmelders die meer dan 10 jaar oud zijn. Overweeg voor een volledige bescherming van uw huis de installatie van een automatisch sprinklersysteem.

Plan uw vlucht bij brand

Als er brand ontstaat in uw huis, moet u snel weg zien te komen. Ga met uw gezin om de tafel zitten en stel van tevoren een vluchtplan op. Zorg ervoor dat iedereen minstens twee onbelemmerde uitgangen kent – inclusief ramen – vanuit elke kamer. (Als u in een flatgebouw woont, gebruik dan de trap en niet de lift om aan brand te ontsnappen). Bepaal een ontmoetingsplaats buiten. Laat uw hele huishouden ten minste twee keer per jaar uw vluchtplan oefenen.

Houd rokers in de gaten

Onvoorzichtig roken is een van de belangrijkste oorzaak van branddoden in Nederland. Roken in bed of wanneer u slaperig bent kan fataal zijn. Voorzie rokers van grote, diepe asbakken die niet kunnen worden opengegooid, en dompel peuken in water voordat u ze weggooit. Controleer onder kussens en rond gestoffeerd meubilair op smeulende sigaretten voordat u gaat slapen of het huis verlaat nadat iemand heeft gerookt.

Denk eraan: lucifers en aanstekers zijn gereedschap, alleen voor volwassenen! Gebruik alleen kinderveilige aanstekers en bewaar alle lucifers en aanstekers hoog, waar kinderen ze niet kunnen zien of bereiken, bij voorkeur in een afgesloten kast. Leer kinderen dat lucifers en aanstekers gereedschap zijn, alleen voor volwassenen. Leer jonge kinderen dat ze het aan een volwassene moeten vertellen als ze lucifers of aanstekers vinden; oudere kinderen moeten lucifers en aanstekers onmiddellijk naar een volwassene brengen.

Leestip: SNF keurmerk en brandveiligheid

Veiligheid in de keuken

Blijf altijd in de buurt van het koken om het goed in de gaten te houden. Houd de kookruimte vrij van brandbare stoffen en draag kleding met korte, opgerolde of nauwsluitende mouwen als u kookt. Draai pannenhendels op het fornuis naar binnen, zodat u ze niet kunt stoten en kinderen ze niet kunnen grijpen. Handhaaf een “kindvrije” zone van één meter rond uw fornuis. Als vet in een pan vlam vat, schuif dan een deksel over de pan om de vlammen te doven en zet de warmtebron uit. Laat het deksel erop totdat de pan volledig is afgekoeld.

Geef kachels de ruimte

Houd draagbare verwarmingstoestellen en kachels ten minste één meter weg van alles wat kan branden. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van kachels en zet ze uit als u het huis verlaat of gaat slapen.

Veilig gebruik van elektriciteit

Als een elektrisch apparaat rookt of een ongebruikelijke geur verspreidt, haal het dan onmiddellijk uit het stopcontact en laat het nakijken voordat u het weer gebruikt. Vervang elk elektrisch snoer dat gebarsten of gerafeld is. Steek slechts één netsnoer in elk stopcontact. Zorg ervoor dat er geen snoeren onder tapijten lopen. Knoei niet met uw stoppenkast en gebruik geen zekeringen van de verkeerde grootte.

Een brandwond afkoelen

Laat 10 tot 15 minuten koel water over de brandwond stromen. Gebruik nooit ijs. Smeer nooit boter of ander vet op een brandwond. Als de verbrande huid blaarvorming vertoont of verkoold is, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

Uitgelicht: wat is SNF – Royal Safety

Kruip laag onder de rook

Als u tijdens het vluchten uit een brand op rook stuit, gebruik dan een alternatieve vluchtroute. Als u door de rook heen moet vluchten, kruip dan op handen en knieën en houd uw hoofd 30 tot 60 centimeter boven de grond, waar de lucht schoner is.

Stop, laat vallen en rol

Als uw kleren vlam vatten, ga dan niet rennen. Stop waar u bent, laat u op de grond vallen, bedek uw gezicht met uw handen en rol heen en weer om de vlammen te doven. Koel de brandwond af met water en bel om hulp.